Regler Motionscupen


Motionscupen är en tränings form av det mer avancerade slaget. Från elit åkare till nybörjare. "Tävlingen" delas in i tre klasser, "Elit", "Lång" och "Kort". Total åktid för en elitåkare skall vara ca 60min och för lång åkare ca 40min samt för kort åkare ca 20min. Vanligt brukar vara att tävlingen körs 1+1, 2+2, 3+3 varv.
Meningen är också att "alla" skall hjälpas åt att göra bana, sköta tidtagning m.m.

Cupen består av 10st deltävlingar och på dessa delas arbetsuppgifterna ut på deltagarna. 2st deltävlingar skall räknas bort (två med sämsta resultatet) från slutsammanställningen, just för att man skall kunna hjälpa till utan att förlora poäng. En deltävling körs också som nattävling=lyse, och den ska man också då kunna välja bort om man inte har lyse att tillgå.
Poängfördelningen är förnärvarande 60-57-55-53-51-50-49-48 osv.


806
818
904
905