Svenska mästare - Enduro 1974, 1975, 1981, 1982, 1986, 2008, 2019 - Motocross 1964, 1965, 1976, 2022 - MXW 2022, 2023

 

Svenska mästare - Enduro 1974, 1975, 1981, 1982, 1986, 2008, 2019 - Motocross 1964, 1965, 1976, 2022 - MXW 2022, 2023

Målsättning 2020


Göta MS Enduro satsning 2020

Syftet med detta brev är att informera er om verksamheten för Göta MS enduroverksamhet under 2020.

Organisation

Klubben är indelad i en styrelse och två kommittéer, motocross och enduro. Kommittéerna strävar att arbeta tillsammans för att uppnå god planering och skapa förutsättningar för våra åkare såsom gemensamma aktiviteter såsom träningsläger, tävlingar och träningar. Kommittéerna består av åkare och föräldrar. Dessa har anslutit på eget initiativ eller blivit tillfrågad för att stötta verksamheten. Göta MS Endurokommitté träffas med jämna mellanrum för att planera och genomföra kommande verksamheter.

Enduro kommittén består av:

Sammankallande Niklas Gustafsson
Joakim Zetterberg
Lars-Erik Wärn
Peter Thorsell
Lennart Mäkinen


Ansvarig Motionscupen Joakim Zetterberg
Ansvarig Kvällscupen Christer Jansson
Ansvarig träningsvästar Niklas Gustafsson



Enduroåret 2020 fortsätter vi mot att bygga tillväxt inom enduro genom att organisera enduroskola, träningsdagar samt träningsläger. Vi skall också förvalta våra bredd, junior, ungdom, senior och elitförare genom att integrera dessa i vår barn och ungdomsverksamhet samt genom organiserade träningar och läger med rätt nivå. Vi ska även säkerställa att våra elitåkare får bra förutsättningar i deras elitsatsning.
Vår målsättning med 2019 är följande:

Träningar

Genomföra två träningsläger för våra medlemmar.
•Ett sommarläger i Tibro.
• Ett avslutningsläger i Rättvik.

Genomföra organiserade träningstillfällen för barn, ungdom, junior, bredd, senior och elitförare.

Tävlingar att arrangera
• KM i Enduro
• Motionscups tävlingar
• USM i enduro i Juni
• Kvällscupen

• Parenduro


Delta med lag till Lag-SM , 6-timmars.


Motorområdet
•Fortsätta att förvalta motorområdet inklusive S1 med omgivande grönområden
•Färdigställa 50cc-65cc bana för de minst förarna.

Övrigt

Information från endurokommittén sker endast via två kanaler.

Hemsidan http://www.gota.nu/ och Facebook GÖTA MS.
Vid frågor eller funderingar så ber jag er höra av er till någon i endurokommittén.

/Niklas Gustafsson, sammankallande endurokommittén. 


806