Träningsområdet S1

Göta MS förfogar över ett fantastiskt träningsområde för enduro. Det ligger på försvarets marker nordost om Enköping, kallas 'S1' och är nästan tillgänglig året om med få undantag. Du är sällan ensam här.

För att få träna på S1 skall du:

Vara medlem i Göta MS

Inneha en SVEMO-licens utställd på Göta MS

Alltid använda träningsväst

Köra pilad bana om en sån finns

Hjälpa till vid återställning några gånger per år

Alltid använda miljömatta

Följa träningstider

Träningstider

  • Tisdagar kl. 16.00 – 22.00
  • Torsdagar kl. 16.00 – 22.00
  • Lördagar kl. 10.00 – 17.00

Körning förbjuden

  • Alla dagar kl. 22.00 – 07.00 året om.
  • Alla måndagar, onsdagar, fredagar och söndagar året om.
  • Alla lördagar fr.o.m. 1 oktober t.o.m. 31 januari innan kl 12.00.
  • Alla dagar under perioden 15 april – 31 maj.
  • Alla dagar veckan före och under första älgjaktsveckan.* .

*Älgjakten startar andra måndagen i oktober varje år. Villkoren må vara strikta men det är i allas intresse att vi följer dem, annars kan hela avtalet med markägaren äventyras.

Kontaktperson / Ansvarig

Roger Ahlén 070-561 3624

806
813