Svenska mästare - Enduro 1974, 1975, 1981, 1982, 1986, 2008, 2019 - Motocross 1964, 1965, 1976

 

Träningsavgifter

Avgifter MX och Enduro
Villkor för Väst S1 och Årskort crossbana eller Träningskort (barn-crosskolan):
För att köpa Väst för S1 och Årskort på crossbanan eller Träningskort för barn-crosskolan, krävs medlemskap i Göta MS samt arbetsplikt vid 2 tillfällen/år.

Vid arbete under tävling eller i kiosken för barn/ungdom under 15 år gäller arbetsplikt för målsman/vårdnadshavare.

Alla former av ideellt arbete inom Göta MS likställs med 1 dags arbetsplikt (tex kommittéarbete och grönytegruppen etc.) och därvid kvarstår 1 dags arbetsplikt för berörda.

Arbetsplikten delas ut vid uthämtning av S1-väst, årskort eller träningskort. Passar inte tilldelad tid ansvarar medlemmen själv för att byta till mer passande tid.
Om personen inte fullgör sin arbetsplikt måste det undersökas om personen inte deltagit av underlåtelse eller om Göta MS inte har tilldelat arbetsdag/dagar.
Om personen inte deltagit pga. underlåtelse kräver Göta MS 2.000:- innan S1-väst, årskort eller träningskort kan tas ut igen nästkommande år. Göta MS kommer inte att skicka ut faktura. Styrelsen vill förtydliga att Göta MS ej önskar dessa pengar utan vill hellre att medlemmar bidrar med eget arbete.

För medlemmar är Tränings- eller årskort obligatoriskt och skall uppvisas vid inskrivning innan påbörjad träning.


Enligt Svemos nya försäkringsregler fr.o.m. 1/1 2016 skall också giltig förarlicens uppvisas.
Träningskort crossbana för medlemmar, organiserad träning med ledare:

Träningskort crossbana, 850:-/år. För 50cc - 85cc:s förare 500:-/år.

I träningskortet ingår crosskola med Guldhjälmsutbildning, organiserad träning med ledare, fri träning på ordinarie träningstid samt träningsläger i klubbens regi till rabatterad kostnad.

Crosskolan tar emot barn, ungdomar och juniorer. Seniorer/motionärer i mån av plats.

Årskort crossbana inkl väst S1, medlemmar fri träning på ordinarie träningstid:

Årskort crossbana + S1 Väst, 850:-/år.

I årskortet ingår fri träning på crossbanan under ordinarie träningstider samt Väst på S1.

För att få kvittera ut S1-väst gäller dock särskilda villkor,  se information på hemsidan under fliken Enduro.

Möjlighet till friköp av arbetsplikt för en kostnad av 2000:-/år.

Betalning av S1 Väst/Årskort crossbana eller Träningskort crossbana:

Betalning endast över internet till klubbens BG 5426-0187.

Betalning ska vara klubben tillhanda minst två veckor innan väst/ÅK/TK kan hämtas ut. Vi behöver två veckor för att se vilka som har betalt.

Ange namn och personnummer samt vad betalningen avser. (T.ex TK för träningskort, ÅK för Årskort osv)

Vid utkvittering av Väst/Årskort eller Träningskort ska giltig förarlicens uppvisas.

Träningsväst hämtas vid Cykelhörnan i Enköping, Fråga efter Magnus Karlsson. Träningskort hämtas vid inskrivning eller så tar ni kontakt med Marcus Marteliisson

Magnus: 0705746655

Markus: 0736793304

Fri träning på ordinarie träningstid, gästande åkare (icke medlemmar):

Dagavgift 150:- / träning.

Prova På-licens kommer att finnas till försäljning på plats.

/Styrelsen

 

 

 


807
899