Arbetslistor

Arbetslistorna är publicerade för att enskild medlem skall kunna planera samt att klubbens aktiviteter inte står utan funktionärer.

Arbetsplikten är bindande i samband med ut kvittering av väst eller träningskort.

808
910