Träningsläger Rättvik

Träningsläger

Avslutningsläger Rättvik
Depån kommer vara öppen fredag från 1500.
- Anmälan sker i kiosken 1600-2000 fredag
- Lördag 0730-0750
Uppstart sker kl 0800 vid kiosken.
Gruppindelning:
Grp 1. 50cc-65cc
Grp 2. 65cc-85cc
Grp 3. 125cc-500cc
808
863
867